Đề xuất chế độ hỗ trợ cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ y tế được quy định tại Quyết định này bao gồm viên chức chuyên ngành y tế và lao động hợp đồng là bác sỹ, dược sỹ đại học làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, bao gồm: Trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; nhà hộ sinh; trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về điều kiện và phương thức hỗ trợ đào tạo sau đại học gồm: Bác sỹ, dược sỹ đại học được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm của đơn vị; có cam kết thời gian làm việc tại đơn vị tối thiểu 5 năm sau khi nhận bằng tốt nghiệp, nếu không thực hiện đúng cam kết phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của pháp luật và bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học tại quyết định này; được hỗ trợ một lần sau khi nhận bằng tốt nghiệp.

Mức hỗ trợ: Mức 100 triệu đồng đồng đối với người có bằng tiến sỹ và chuyên khoa cấp II; mức 50 triệu đồng đối với người có bằng thạc sỹ; mức 30 triệu đồng đối với người có bằng chuyên khoa cấp I.

Về điều kiện thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học bao gồm: Bác sỹ, dược sỹ đại học được tuyển dụng lần đầu hoặc được tiếp nhận vào viên chức; hỗ trợ hàng năm trong thời gian 5 năm; có cam kết thời gian làm việc tại đơn vị tối thiểu 5 năm, nếu không thực hiện đúng cam kết phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ.

Mức hưởng: Mức 20 triệu đồng/năm đối với bác sỹ vào làm việc tại trạm y tế xã; mức 15 triệu đồng/năm đối với bác sỹ, dược sỹ đại học vào làm việc tại trung tâm y tế huyện; mức 10 triệu đồng/năm đối với bác sỹ, dược sỹ đại học vào làm việc tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này được thực hiện ký hợp đồng lao động bằng kinh phí chi thường xuyên của đơn vị đối với bác sỹ, dược sỹ đại học để làm chuyên môn ngoài số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao, thời gian không quá 36 tháng.

Ngoài mức được hưởng trên các đối tượng còn được hưởng hỗ trợ hằng tháng như sau: Bác sỹ, dược sỹ đại học làm việc tại trung tâm y tế huyện; trạm y tế xã; phòng khám đa khoa khu vực; nhà hộ sinh được hỗ trợ 800 trăm đồng/tháng.

Bác sỹ, dược sỹ đại học làm việc tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; viên chức chuyên ngành y tế không phải là bác sỹ, dược sỹ đại học làm việc tại trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh được hỗ trợ 600 nghìn đồng/tháng; viên chức chuyên ngành y tế không phải là bác sỹ, dược sỹ đại học làm việc tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh được hỗ trợ 400 nghìn đồng/tháng.

Cùng chuyên mục
Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022

Chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2022

(PLVN) - Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng; Bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ; Các điều kiện mà danh mục các khu công nghiệp phải đáp ứng; Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành TT&TT…là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2022.

Đọc thêm