Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên

(PLO) -Bộ Tư pháp vừa phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức tọa đàm đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005.

Luật thanh nên 2005

Luật thanh nên 2005

Theo đó, cần có các quy định về một số vấn đề mới như việc làm bán thời gian cho sinh viên cũng như làm sâu sắc hơn một số quy định hiện hành về hỗ trợ thanh niên chuyển tiếp từ học sang làm hay bắt đầu tham gia thị trường lao động; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin cho thanh niên di cư.

Ngoài ra, cần có chính sách trọng dụng đặc biệt đối với thanh niên là cán bộ khoa học và công nghệ đầu ngành…  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm