Đề xuất tăng gấp đôi mức vay và thời hạn vay ưu đãi giải quyết việc làm

(PLVN) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, trong đó đề xuất tăng gấp đôi đối với mức vay và thời hạn vay ưu đãi giải quyết việc làm.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, tăng gấp đôi mức vay tối đa từ Quỹ quốc gia về việc làm giúp chương trình vay vốn ưu đãi này phát huy hiệu quả thiết thực hơn. Ảnh minh họa

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, tăng gấp đôi mức vay tối đa từ Quỹ quốc gia về việc làm giúp chương trình vay vốn ưu đãi này phát huy hiệu quả thiết thực hơn. Ảnh minh họa

Khó phát huy tối đa hiệu quả

Sau hơn 3 năm thực hiện, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (Quỹ VL) đã đi vào cuộc sống, tạo nên những hiệu quả đáng ghi nhận, đặc biệt là chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ VL.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ VL cho thấy có những hạn chế. Thứ nhất, về mức vay và thời hạn vay vốn, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mức vay 01 dự án tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm; đối với người lao động mức vay tối đa là 50 triệu đồng (Điều 24 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP). Thời hạn vay vốn không quá 60 tháng (theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP).

Mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay tối đa hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn và chưa phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh để phát triển đối với nhiều ngành nghề, khiến cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động ngoài nguồn vốn vay ưu đãi đã phải tiếp cận với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng khác mới đủ vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. 

Hơn nữa, mức lãi suất bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định (thấp hơn mức lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo) trong khi đây không phải là các đối tượng ưu tiên dẫn đến tâm lý ỷ lại của các đối tượng, không khuyến khích họ trả nợ đúng hạn và tạo sự không công bằng với các chương trình tín dụng ưu đãi khác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). 

Ngoài ra, các quy định về điều kiện bảo đảm tiền vay, điều chỉnh nguồn vốn vay từ Quỹ VL, thẩm quyền phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Quỹ VL từ tiền lãi cho vay… cũng cần được sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp với thực tế, hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạo thuận lợi cho người lao động và cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ VL tại NHCSXH.

Đề xuất đột phá về mức vay, thời hạn vay

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ VL đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 24 theo hướng nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mức vay 01 dự án tối đa là 02 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Về thời hạn vay vốn, Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 25 theo hướng tăng thời hạn vay vốn tối đa lên 120 tháng.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2016 đến nay, ngân sách Trung ương không cấp bổ sung cho Quỹ VL, việc tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động sẽ tạo thuận lợi cho NHCSXH trong việc huy động nhiều nguồn vốn cho Quỹ (theo cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất). Vì thế, Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 theo hướng tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.

“Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đến ngày 19/9/2018, tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 14.599 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn cho vay từ Quỹ VL là 4.497 tỷ đồng, nguồn vốn do ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH là 6.285 tỷ đồng, nguồn vốn do NHCSXH huy động là 3.817 tỷ đồng). Doanh số cho vay giai đoạn 2016 - 2018 đạt 15.447 tỷ đồng, với trên 487 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 546 nghìn lao động. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh thấp (khoảng 0,56% tổng dư nợ), tỷ lệ sử dụng vốn cao (hàng năm đạt trên 98% tổng nguồn vốn của Quỹ)”.

Cùng chuyên mục
Thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong năm 2021.

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh

(PLVN) - Trong khi nhiều ngành kinh doanh khác chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 thì thị trường chứng khoán Việt Nam 5 tháng qua đã có sự “lội ngược dòng” ngoạn mục khi có mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới. Xu hướng này được dự báo tiếp tục duy trì mạnh mẽ đến cuối năm...

Đọc thêm