Đoàn công tác Trung ương làm việc với các địa phương

(PLVN) - Ngày 24/6, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại  hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác tổ chức Đại hội Đảng. Ảnh SGGP.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác tổ chức Đại hội Đảng. Ảnh SGGP.

Báo cáo tóm tắt kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết, kinh tế TP tăng trưởng khá và ổn định; năng suất lao động của TP năm 2020 đạt 333,6 triệu đồng - đứng đầu cả nước, cao hơn 2,7 lần so với bình quân cả nước.

Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người tiếp tục tăng liên tục qua các năm, đến năm 2020 ước đạt 6.799 USD, gấp 1,3 lần năm 2015 và gấp 2,3 lần so với cả nước… TP cũng đã hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch. Số điểm ngập đã giảm trên cả 3 tiêu chí (số điểm ngập, số lần ngập và thời gian ngập).

Về công tác xây dựng Đảng, bước đầu TP đã đổi mới về phương thức học tập Nghị quyết, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có nhiều nét đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đã được thực hiện với các giải pháp khá toàn diện…

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng bộ TP, ông Trần Lưu Quang cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chọn 3/63 đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành diện rộng.

Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở chọn 103 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Cùng với đó chọn 58 tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Từ kết quả đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, cấp trên cơ sở cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức, điều hành đại hội cơ bản đạt yêu cầu. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc. Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình 5 bước trước khi được Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên thông qua và trình Đại hội. Kết quả bầu cử cấp ủy, đa số đều đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Riêng đối với các đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy đều đạt yêu cầu, bầu một lần là đủ số lượng cấp ủy, chức danh bí thư trúng cử với tỷ lệ khá cao, qua đó cho thấy việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy là sát, đúng và uy tín của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cơ sở này.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị..., bà Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới, cùng với quá trình chỉ đạo, hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình tiếp tục chỉ đạo tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện đúng thời gian, kế hoạch theo quy định. Rà soát, đánh giá lại tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiến hành thảo luận kỹ lưỡng để đưa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới bảo đảm tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của đất nước.

Đối với quy trình nhân sự đại hội, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị cần bảo đảm công khai, dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp uỷ và trong toàn Đảng bộ; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với những cán bộ không tái cử cấp uỷ khóa mới.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đọc thêm