Gia hạn nộp thuế GTGT cho doanh nghiệp Hà Nội chậm nhất là ngày 20/12/2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục Thuế TP Hà Nội mới có thư ngỏ gửi người nộp thuế trên địa bàn thành phố “nhắc” việc nộp các khoản tiền thuế hết thời hạn gia hạn nộp thuế trong tháng 12/2023
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giúp các doanh nghiệp, tổ chức có thêm nguồn lực về tài chính cũng như cơ hội để cho phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Về thời hạn gia hạn nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội dẫn Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023, trong đó quy định: “…Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai.

Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau: Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5-6-7-8 /2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định: Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là “Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.”

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo và đề nghị người nộp thuế trên địa bàn TP Hà Nội có các khoản thuế GTGT tháng 5, 6, 7, 8/2023 được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ chủ động sắp xếp nguồn tài chính để thực hiện nộp khoản tiền thuế nêu trên vào NSNN ngay khi kết thúc thời hạn gia hạn nộp thuế (ngày 20/12/2023).

Ngay sau khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế mà doanh nghiệp chưa nộp đầy đủ tiền thuế GTGT được gia hạn nêu trên, Cơ quan Thuế sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

Đọc thêm