Giảm 11 đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai - Nguyễn Hữu Định cho biết sẽ sắp xếp giảm 11 đơn vị hành chính cấp xã, phường, còn lại 159 đơn vị (gồm 117 xã, 9 thị trấn và 33 phường) theo đúng kết luận của Bộ Chính trị.

Ngày 18/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai - Thái Bảo, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua ba nghị quyết. Trong đó có nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại kỳ họp

Ông Nguyễn Hữu Định cho biết, việc sắp xếp ĐVHC cấp xã với mục tiêu là nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tạo động lực cho các ĐVHC cấp xã chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cũng như nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức. Sau sắp xếp, ĐVHC cấp huyện trên địa bàn tỉnh không thay đổi; ĐVHC cấp xã sẽ giảm 11 đơn vị (gồm 4 xã và 7 phường), còn lại 159 đơn vị (gồm 117 xã, 9 thị trấn và 33 phường).

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp

Ông Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp ĐVHC một cách kỹ lưỡng, khoa học, linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại tá Phan Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được bầu vào Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại tá Phan Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được bầu vào Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh còn thông qua Nghị quyết về tiêu chí, số lượng, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; và nghị quyết về hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề hệ trung cấp, cao đẳng cho học sinh. HĐND tỉnh Đồng Nai đã làm thủ tục miễn nhiệm uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với Đại tá Vũ Văn Điền, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai và bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Đại tá Phan Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trước đó, Đại tá Vũ Văn Điền được điều động đến nhận công tác tại Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh.

Đọc thêm