Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài

Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực AMDI được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài ảnh 1

Đọc thêm