Giới thiệu ông Đỗ Đức Duy làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

(PLVN) - Ông Đỗ Đức Duy được 100% đại biểu tín nhiệm giới thiệu bầu Bí thư Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc sáng 23/9/2020, đã bầu ra 48 đồng chí đại biểu ưu tú có đủ tiêu chuẩn năng lực trình độ, phẩm chất chính trị vào BCH khóa mới và lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí với các chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (nhiệm kỳ 2016-2021) đã được tín nhiệm giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái.

Ông Duy cũng là nhân sự duy nhất được Đại hội giới thiệu để các đại biểu thực hiên quy trình bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ông được 325/325 đại biểu tín nhiệm, đồng ý giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm