Hà Nội: Tác động tích cực từ việc xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(PLVN) -Đánh giá, công nhận các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) là công tác được UBND các quận trên địa bàn TP. Hà Nội chú trọng thực hiện nhiều năm qua. Nhờ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo quyền được tiếp cận các quy định pháp luật của công dân đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thi hành pháp luật trên địa bàn.

Cải thiện khả năng TCPL cho người dân cơ sở

Xác định việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng phường đạt chuẩn TCPL có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện các hình thức tuyên truyền, tiếp cận thông tin pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở nên ngay từ đầu năm, các quận trên địa bàn TP.Hà Nội đều chủ động ban hành kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn TCPL. Đồng thời xây dựng các kế hoạch bám sát với các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của quận và của Thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng phường đạt chuẩn TCPL.

Còn UBND các phường đã tập trung chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tạo chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực ban hành văn bản tổ chức thi hành Hiến pháp, Luật, các nhiệm vụ cấp trên giao, giải quyết thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở… Qua đó giúp người dân được TCPL tốt hơn. 

Hàng năm, UBND các phường đều tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí TCPL, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện khả năng TCPL cho người dân tại cơ sở. Cùng vời đó, triển khai thường xuyên công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng phường đạt chuẩn TCPL.

Tăng cường cơ chế phối hợp

Như tại quận Long Biên, tác động tích cực nhất sau 3 năm triển khai công tác xây dựng phường chuẩn TCPL đó là người dân được tiếp cận các quy định pháp luật thuận lợi và hiệu quả hơn, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành của quận, UBND các phường đã có chuyển biến về nhận thức và có sự quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác này.

Việc triển khai xây dựng và đánh giá phường đạt chuẩn TCPL của quận đã dần đi vào nền nếp, thực chất hơn, đặc biệt các tài liệu kiểm chứng cơ bản đã đảm bảo theo quy định của pháp luật. Năm 2019, 14/14 phường trên địa bàn quận có điểm số đủ điều kiện được công nhận phường chuẩn TCPL.

Tuy nhiên, công tác này trên địa bàn quận vẫn còn những khó khăn nhất định. Vì vậy, một trong những giải pháp được quận Long Biên ưu tiên đó là chú trọng khâu lựa chọn Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL cấp huyện theo hướng có thành viên đại diện thuộc khối Đảng để nắm bắt đầy đủ, đánh giá sát việc triển khai thực hiện dân chủ cơ sở. Các thành viên trong Hội đồng sẽ chủ trì hướng dẫn nội dung triển khai cho các phường. Trong triển khai, lãnh đạo quận cũng yêu cầu gắn những nội dung, mô hình mới mà quận đang triển khai với tiêu chí chuẩn TCPL.

Còn tại quận Bắc Từ Liêm, năm 2019 là năm thứ 3 quận triển khai thực hiện công tác xây dựng và đánh giá phường đạt chuẩn TCPL trên địa bàn quận và đạt được nhiều kết quả tích cực với 13/13 phường đều đạt chuẩn. Qua đó đã góp phần nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trên địa bàn quận trong việc thực thi công vụ, ngày càng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, việc triển khai thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL cũng góp phần cải thiện điều kiện TCPL của người dân ở cơ sở.

Để phát huy các kết quả đạt được, năm 2020, quận phấn đấu 13/13 phường tiếp tục là phường đạt chuẩn TCPL. Để làm được điều này, quận sẽ tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các phòng, ngành có liên quan, các thành viên của Hội đồng đánh giá TCPL quận trong việc xây dựng, đánh giá phường đạt chuẩn TCPL và cải thiện điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tuần tra, kiểm tra, đấu tranh, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật.

Với kết quả nổi bật năm 2019 là tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính đạt điểm số cao, phường Văn Quán, quận Hà Đông đã chứng minh được những tác động tích cực của công tác xây dựng phường đạt chuẩn TCPL đối với việc giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân. 

Tuy nhiên, hiện nay phường vẫn còn gặp một số vướng mắc trong thực hiện rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL, chấm điểm các tiêu chí, nguồn nhân lực chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác này. Do đó, phường mong muốn lãnh đạo quận sẽ tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn TCPL cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác theo dõi, chấm điểm, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm