Hà Nội yêu cầu ngừng hoạt động 'Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam'

UBND TP Hà Nội mới yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thông tin, tuyên truyền việc ngừng hoạt động, không thành lập "Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”.

Hà Nội yêu cầu ngừng hoạt động 'Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam'

Cụ thể, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu để UBND thành phố phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm tốt công tác chăm lo, giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng. Qua đó, phát huy truyền thống, đạo lý "uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc; kịp thời thông tin, kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Sở Nội vụ hướng dẫn các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, nắm tình hình các tổ chức, ban liên lạc chưa được Nhà nước công nhận; đẩy mạnh việc ngăn ngừa, xử lý đối với các tổ chức, ban liên lạc hoạt động trái quy định pháp luật, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/9; có văn bản hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền về việc ngừng, giải tán, không thành lập Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam.

UBND TP Hà Nội đồng thời yêu cầu các sở, ngành Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền về việc ngừng, giải tán, không thành lập Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các hội trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các hội trên địa bàn theo Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, các văn bản của Thành ủy, UBND thành phố liên quan đến quản lý hội.

Cùng chuyên mục
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Đọc thêm