Hải Dương khó đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 (lần 1) để nghe và cho ý kiến vào báo cáo của các sở, ngành.
UBND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo của các sở, ngành.
UBND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo của các sở, ngành.

Tại phiên họp UBND tỉnh Hải Dương đã nghe và thảo luận về nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án tăng trưởng kinh tế năm 2023 của tỉnh Hải Dương.

Theo đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 trên 9%, trong 6 tháng cuối năm, GRDP của địa phương phải đạt tối thiểu 57.000 tỷ đồng, tăng 10,6%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phấn đấu đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 3,01%; sản xuất công nghiệp, xây dựng GTSX phải đạt hơn 196.000tỷ đồng, tăng 12,52%; các ngành dịch vụ phấn đấu đạt hơn 27.000 đồng, tăng 9,37%; đầu tư phát triển phấn đấu đạt khoảng 38.500 tỷ đồng…

Cùng với đó, cần phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng giảm chi phí trung gian, nhanh chóng sử dụng hết công suất hiện có, tăng năng suất và sản lượng, gắn với kích cầu đầu tư, tiêu dùng và bảo vệ sản xuất…

Thảo luận tại phiên họp, một số đại biểu đề nghị giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 của tỉnh là 9%.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hải Dương cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9% của tỉnh khó có thể đạt được do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong khi đó, dựa trên kết quả tăng trưởng 8 tháng đầu năm, để đạt được mục tiêu chung đề ra thì mục tiêu tăng trưởng cần đạt của 4 tháng cuối năm sẽ ở mức rất cao và không khả thi.

Kết luận nội dung này, ông Triệu Thế Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chưa thống nhất với báo cáo đề xuất phương án trưởng kinh tế năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Triệu Thế Hùng đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với các sở, ngành đánh giá nghiêm túc tình hình thực tế để đưa ra phương án phù hợp, với quan điểm quan điểm giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng cả nhiệm kỳ nhưng cần linh hoạt điều chỉnh chỉ tiêu từng năm cho sát tình hình thực tế.

Cũng tại phiên họp lần này, lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh Hải Dương đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo, đề xuất của về nhiều nội dung khác.​

Đọc thêm