Hòa Bình phải chăm lo toàn diện hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng Bí thư yêu cầu Hòa Bình phải chăm lo toàn diện hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân.

Tổng Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình.

Tổng Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình.

Sáng 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Là nơi có thủy điện Hòa Bình - một trong những công trình thế kỷ của đất nước, biểu tượng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Hòa Bình đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2021 thu ngân sách Nhà nước tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; có 65 xã, 3 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế mà báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh sớm cụ thể hóa các, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp với điều kiện của tỉnh Hòa Bình.

Tổng Bí thư lưu ý, công việc quan trọng hàng đầu hiện nay của địa phương là phải tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế, đồng thời tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hòa Bình phải chăm lo toàn diện hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 1

Tổng Bí thư thăm hỏi tình hình lao động, sản xuất của công nhân Công ty nghiên cứu kỹ thuật R.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hòa Bình phải chăm lo toàn diện hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân.

Cùng với đó, tỉnh Hòa Bình phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Hòa Bình đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Ngoài ra, Hòa Bình cần phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối, hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn; phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn.

Tổng Bí thư cho rằng, cần chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng nhân cách con người Hòa Bình phát triển toàn diện…

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam – doanh nghiệp FDI Nhật Bản đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình. Doanh nghiệp có vốn đầu tư 11 triệu USD với gần 700 công nhân, thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách 10 tỷ đồng/năm.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm