Hoạt động thực tập trong chương trình đào tạo chung nguồn Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong những năm gần đây, bên cạnh việc triển khai đào tạo riêng từng chức danh, Học viện Tư pháp đã triển khai mô hình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư.

Học viên Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khoá 1 tại Hà Nội tham gia kiến tập tại trại giam Tân Lập.

Học viên Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khoá 1 tại Hà Nội tham gia kiến tập tại trại giam Tân Lập.

Với tính chất là chương trình đào tạo nghề, các thành tố của chương trình đều có tính thực tiễn và chú trọng giảng dạy về kỹ năng thực hành cho học viên. Trong xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, Học viện Tư pháp đã đặc biệt chú trọng kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn hành nghề của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư. Điều này được thể hiện rõ nét trong học phần thực tập (đào tạo thực tế) của chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:

Về thời lượng: Phần thực tập trong chương trình đào tạo hiện hành là 09 tín chỉ (chiếm tỉ lệ 17,3% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo) được chia thành 03 học phần tương ứng với việc thực hành nghề nghiệp của từng chức danh thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư (TT1, TT2, TT3). Việc phân chia các học phần theo từng chức danh nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực tập của Học viện, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên. Theo đó, có thể xếp lịch thực tập từng môn trong các thời điểm phù hợp của khóa học thay vì tổ chức thực tập toàn bộ cả 09 tín chỉ vào một giai đoạn; tạo thuận lợi cho học viên tham gia thực tập, học viên chưa hoàn thành phần thực tập đối với chức danh nào chỉ phải thực tập lại học phần tương ứng với chức danh đó không phải học lại toàn bộ 09 tín chỉ thực tập; tăng tính liên thông với chương trình đào tạo nghề luật sư vì có thể liên thông học học phần Thực tập kỹ năng nghề nghiệp của luật sư (TT3) trong chương trình đào tạo luật sư.

Về nội dung: Trong thời gian thực tập, học viên trực tiếp được thực hiện hoặc quan sát, đúc rút kinh nghiệm thực hiện các hoạt động nghề nghiệp của mỗi chức danh như nghiên cứu hồ sơ; trao đổi, tiếp xúc với khách hàng; điều khiển phiên họp kiểm tra việc tiếp cận, giao nộp, công khai chứng cứ và hòa giải; tham dự phiên tòa sơ thẩm…Các hoạt động thực tập đều được sự hướng dẫn trực tiếp của các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư giàu kinh nghiệm. Qua các hoạt động thực tập, học viên có cơ hội, điều kiện kiểm chứng kiến thức, kỹ năng đã được trang bị tại nhà trường; phát hiện và điều chỉnh khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn giải quyết vụ việc; trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp; giúp cho việc định hướng lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Về cách thức tổ chức: Trong thời gian thực tập, học viên thực hành nghề tại các Tòa án, Viện kiểm sát, tổ chức hành nghề luật sư đồng thời có cơ hội được hướng dẫn, học hỏi kinh nghiệm từ các thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư giàu kinh nghiệm qua các buổi thực hành, trao đổi kinh nghiệm tại đơn vị tiếp nhận thực tập hoặc tại Học viện. Việc thiết kế một thời gian hợp lý cho học viên thực tập tại Học viện Tư pháp phù hợp với đặc thù về các đối tượng học viên theo học Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư đại đa số là những người đang đi làm ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, thời gian học là thứ bảy, chủ nhật, vì vậy nếu phải dành thời gian liên tục trong nhiều tháng để tham gia thực tập theo chương trình đào tạo sẽ khó khăn cho các học viên trong quá trình thực hiện, bởi lẽ công việc sẽ bị gián đoạn trong thời gian dài. Hoạt động hướng dẫn thực hành, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp tại Học viện Tư pháp được thực hiện bởi các giảng viên cơ hữu, các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư giàu kinh nghiệm nên bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

Có thể nói, tăng cường tính thực tiễn của chương trình đào tạo là một trong những định hướng lớn trong việc xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo tại Học viện Tư pháp nói chung và chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư nói riêng, phù hơp với nền tảng triết lý đào tạo “thực học, thực nghề”. Thực tế tổ chức thực tập các kỹ năng nghề nghiệp cho học viên Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong thời gian qua cho thấy cơ chế thực tập hiện nay đã phù hợp với đối tượng học viên; tăng cường khả năng tiếp cận và thực hành các kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường hành nghề thực tế.

Chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư có mục tiêu đào tạo nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư từ những người có trình độ cử nhân luật trở lên, trang bị cho học viên đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để tạo nguồn bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, công nhận luật sư, góp phần tạo sự đột phá trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, góp phần xây dựng nguồn nhân lực tư pháp có chất lượng cao phục vụ cho công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của đất nước

Chương trình được thiết kế theo hệ thống tín chỉ, gồm 52 tín chỉ, cụ thể:

- Khối kiến thức và kỹ năng về nghề luật và môi trường nghề luật: 4 tín chỉ

- Khối kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản: 31 tín chỉ

- Khối kiến thực hành nghề: 9 tín chỉ

- Khối kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu: 8 tín chỉ

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo và thông tin tuyển sinh xin xem tại website: www.hocvientuphap.edu.vn

Cùng chuyên mục

Đọc thêm