Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

(PLVN) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh đã khai mạc sáng 14/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Tham dự Đại hội có 348 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 7 vạn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng nhiều đại biểu Trung ương tới dự.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định những vấn đề lớn có tầm chiến lược và những vấn đề thực tiễn đặt ra nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng Vĩnh Phúc giàu mạnh, văn minh.

Đặc biệt, với việc đặt lợi ích của người dân vào trọng tâm của sự phát triển, có thể tin chắc rằng Nghị quyết được cấp ủy Đảng đề ra trong Đại hội lần này sẽ được nhân dân đồng lòng ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện thắng lợi.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định 28 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá gồm:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; khai thông điểm nghẽn, thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Xây dựng nền văn hóa, văn hóa, nghệ thuật phát triển, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng nguồn lực; đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tạo bước đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực thực tiễn.

Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 80%; tỷ lệ chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%/năm.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5-9,0%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng 6-8%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 130-150 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới còn dưới 1%. Hàng năm giải quyết việc làm cho từ 16.000-17.000 người./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm