Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(PLVN) - Sáng nay, 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 30, xem xét, cho ý kiến, quyết định 5 nội dung chính.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp dự kiến diễn ra trong thời gian 1 ngày. UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến, quyết định 5 nội dung chính.

Thứ nhất, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Đây là một trong 9 dự án luật đã được QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7, khai mạc vào tháng 5 tới.

Chủ tịch QH cho biết, ngay sau Kỳ họp thứ 6, cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ, chỉnh lý rất công phu và trách nhiệm đối với dự án Luật này.

Tại phiên họp, Chủ tịch QH đề nghị UBTVQH cho ý kiến thêm về một số vấn đề quan trọng nhất của Luật. Trong đó, Chủ tịch QH lưu ý rà soát lại dự thảo Luật để đảm bảo thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật, để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, các nghị quyết, kết luận có liên quan đến lưu trữ.

“Cần tiếp tục rà soát dự án Luật để tiếp tục kế thừa, phát triển, hoàn thiện những quy định hiện hành trong Luật mà đến nay vẫn còn có giá trị, còn phù hợp; đồng thời sửa đổi, bổ sung những bất cập mà chúng ta đã chỉ ra trong quá trình tổng kết, bổ sung những vấn đề mới, đặc biệt là quy định để thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong hoạt động lưu trữ nhưng vẫn đảm bảo quản lý tập trung, thống nhất; chia sẻ, kết nối các dữ liệu liên quan đến lĩnh vực này”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch QH cũng nêu yêu cầu đẩy mạnh, phát huy các giá trị tài liệu lưu trữ, lưu trữ có mục tiêu, có giá trị gia tăng khi lưu trữ tài liệu.

Nêu vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ, Chủ tịch QH cho biết, đây là vấn đề rất mới, cần xem xét tính đồng bộ của hệ thống pháp luật vì thời gian qua chúng ta đã ban hành một loạt các dự án luật có liên quan đến vấn đề này. Cùng với đó, cần chú ý việc huy động, phát huy mọi nguồn lực, ngoài lưu trữ công còn có khu vực lưu trữ tư; đẩy mạnh xã hội hóa về lưu trữ…

Nội dung thứ hai là UBTVQH sẽ cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Luật Cảnh vệ đã được QH thông qua vào năm 2017 nhưng cần cấp bách sửa đổi, bổ sung để thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp đồng thời cũng bổ sung, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực hiện.

Theo Chủ tịch QH, với công tác chuẩn bị cho đến nay, UBTVQH cũng xem xét, cho ý kiến về khả năng trình QH xem xét thông qua dự án Luật này tại 1 kỳ họp.

Nội dung thứ ba là UBTVQH sẽ xem xét tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân.

Nội dung thứ tư, UBTVQH xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 1/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023).

Nội dung thứ 5, UBTVQH sẽ cho ý kiến tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, QH khóa XV; đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp này khi QH đã thông qua rất nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); cho ý kiến về những nội dung cần phát huy, cần tiếp tục rút kinh nghiệm để hướng tới một QH ngày càng phát huy được tính dân chủ, tăng tính pháp quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch QH cho biết, dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7, QH sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, một số dự thảo nghị quyết mang tính quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu với khoảng 12 dự án luật khác.

"Số lượng dự án luật thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp tới đây sẽ là lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay", Chủ tịch QH nói.

Do vậy, ngoài phiên họp thường kỳ tháng 3 tới đây, UBTVQH cũng sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để tiếp tục cho ý kiến đối với các dự án Luật mà QH sẽ cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 cũng như các dự án sẽ cho ý kiến, xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm.

Đọc thêm