Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, mọi tổ chức đảng, đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 29/9, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy; tổng kết Quyết định số 17-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định công tác kiểm tra có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng, đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy và giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá: “Kết quả công tác kiểm tra đảng của lực lượng công an những năm qua đã góp phần tích cực cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đấu tranh kịp thời, hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm; làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động”.

Để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) ngày thêm trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng CAND tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc tham gia xây dựng lực lượng Công an.

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Hết sức coi trọng công tác giám sát, qua đó, kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, nhân rộng, đồng thời, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm...

Bên cạnh đó, phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp trong từng thời điểm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, nhất là người đứng đầu trong lực lượng Công an và các địa phương cần thống nhất nhận thức, hiểu rõ tính chất đặc thù, nắm chắc nghiệp vụ kiểm tra, xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong thực hiện Quy chế này.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo thành “bức tường lửa” ngăn chặn sai phạm xâm nhập vào lực lượng Công an, góp phần xây dựng đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng của lực lượng CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Quyết định số 17-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy, UBKT hai bên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây cũng là văn bản hết sức cần thiết, tạo cơ sở chính trị quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy xác định và phân định về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc phối hợp lãnh đạo “song trùng” đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng Công an địa phương vững mạnh, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
Cùng chuyên mục

Đọc thêm