Kiên quyết không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn chính trị vào cấp uỷ nhiệm kỳ tới

(PLVN) -Ngày 9/7, tại buổi làm việc với Ban Thường vụTỉnh ủy Đắk Lắk về giám sát chuyên đề công tác cán bộ năm 2020, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị địa phương kiên quyết không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn chính trị vào cấp uỷ nhiệm kỳ tới.

 ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ Đắk Lắk khẳng định: Công tác cán bộ được tỉnh đặc biệt quan tâm, là địa phương đầu tiên trong cả nước đã thực hiện thí điểm đổi mới công tác tuyển chọn Bí thư huyện ủy tại 2 huyện Buôn Đôn và Lắk đã nhận được sự đồng thuận lớn trong quần chúng nhân dân. Hiện, tỉnh đang xây dựng đề án cán bộ người dân tộc thiểu số để có chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận.   

Về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp đã tiến hành chặt chẽ theo quy trình 5 bước. BTV Tỉnh uỷ Đắk Lắk thành lập 4 tổ để theo dõi, hỗ trợ và giải quyết các vướng mắc trong dự thảo báo cáo chính trị, phương hướng nhân sự để tạo sự thống nhất trong các cấp uỷ đảng. Đến nay, đã có 690 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội, đạt tỷ lệ 98,4%, 3/20 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức đại hội đại biểu.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cán bộ của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đề nghị BTV Tỉnh uỷ quan tâm hơn nữa đến việc bổ sung hồ sơ cán bộ sau bổ nhiệm, luân chuyển hàng năm theo đúng quy định, quan tâm bồi dưỡng cán cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp uỷ.

Đối với công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ của tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết: Qua giám sát tại tỉnh cho thấy, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ các cấp trong tỉnh trong thời gian qua được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Việc quy hoạch gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được chú trọng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng: Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Tuy nhiên, tỉnh cần quan tâm khắc phục hạn chế như: Công tác quy hoạch, bổ nhiệm một số cán bộ chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn; Công tác quản lý hồ sơ cán bộ ở một số huyện, cơ quan chưa chặt chẽ, đầy đủ; Một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, nêu gương trong công việc cũng như đạo đức, lối sống, nói chưa đi đôi với làm.

Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị cũng như các văn bản của Trung ương để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Trong quá trình lãnh đạo chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cần xây dựng Báo cáo chính trị trình đại hội phải thực chất, phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí trong cấp ủy, Ban Chấp hành vào xây dựng báo cáo, để báo cáo đánh giá đúng thực tế và đề ra Nghị quyết sát với thực tế, có tính khả thi cao, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đối với công tác công tác nhân sự cần thực hiện chặt chẽ, đúng các quy trình, quy định và tiêu chuẩn cán bộ, nhất là cán bộ quy hoạch vào cấp ủy các cấp, trong đó quan tâm đến đội ngũ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Đặc biệt, kiên quyết không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn chính trị vào cấp uỷ nhiệm kỳ tới./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm