Kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã sau khi sáp nhập

(PLVN) - Ngày 20/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Ông Vương Văn Nam - Trưởng ban Tổ chức - cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam - cho biết: Việc sắp xếp, thành lập Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã mới phải được thực hiện đồng bộ với việc sắp xếp, sáp nhập của đơn vị hành chính cùng cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên trực tiếp hiệp y, thống nhất với cấp ủy Đảng ở cấp thành lập Ủy ban MTTQ mới (trên cơ sở sáp nhập của các đơn vị cùng cấp) để quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời…

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của địa phương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục chỉnh sửa để khi Hướng dẫn được ban hành sẽ phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và đảm bảo điều kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sáp nhập hoạt động hiệu quả, đảm bảo nhân sự để triển khai các chương trình hành động của Mặt trận tới địa bàn khu dân cư.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh cần phối hợp cùng cấp ủy cấp huyện, xem xét bố trí công việc phù hợp, giải quyết chế độ, chính sách đối với những cán bộ trong diện dôi dư do việc sáp nhập và những cán bộ có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi theo quy định của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và các quy định hiện hành. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm