Kỷ luật 212 đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

Năm 2017, Quảng Bình thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 367 đảng viên. Trong đó, số đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị xử lý kỷ luật lên đến 212 người.

Năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới, Huyện ủy các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình) đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 3, cảnh cáo 1. Cùng thời gian, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 309 đảng viên (khiển trách 260, cảnh cáo 34, cách chức 14 và khai trừ 1), trong đó có 84 cấp ủy viên các cấp. Đồng thời, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 58 đảng viên (35 cấp ủy viên các cấp), bằng các hình thức: Khiển trách 32, cảnh cáo 17, khai trừ 9 trường hợp.

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm được cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục.

Các vi phạm chủ yếu dẫn đến đảng viên bị kỷ luật ở Quảng Bình: Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; phẩm chất đạo đức, lối sống; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; nguyên tắc tập trung dân chủ; kê khai tài sản, thu nhập; tham nhũng, cố ý làm trái… Đặc biệt, số đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị xử lý kỷ luật lên đến 212 người.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm