Kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đối với 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Đỗ Thế Nhữ và Nguyễn Đức Luyện.

Toàn cảnh kỳ họp 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Toàn cảnh kỳ họp 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp 37 (ngày 2 -4/7), UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật đông Đỗ Thế Nhữ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Đức Luyện, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.

Theo UBKT Trung ương, ông Đỗ Thế Nhữ và Nguyễn Đức Luyện chịu trách nhiệm liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông trong công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng, quản lý, bảo vệ rừng đã được kết luận tại kỳ họp 32 của UBKT Trung ương.

"Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đỗ Thế Nhữ và đồng chí Nguyễn Đức Luyện", UBKT Trung ương nêu rõ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm