Kỷ luật Phó Trưởng ban Tổ chức tham mưu bổ nhiệm cán bộ không theo quy hoạch

Bên cạnh việc tham mưu UBND huyện cho chủ trương hợp đồng giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập vượt chỉ tiêu biên chế với số lượng lớn, ông Trần Đức Lanh còn tham mưu bổ nhiệm 32 phó hiệu trưởng không có quy hoạch, UBND huyện bổ nhiệm thừa 27 trường hợp so với quy định...

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk mới quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Đức Lanh, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và 2015-2020; nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc.

Khi còn là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắc (từ tháng 10/2008 đến 4/2015), ông Lanh đã có những khuyết điểm, vi phạm: Tham mưu UBND huyện cho chủ trương hợp đồng giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập vượt chỉ tiêu biên chế được giao với số lượng lớn (đến tháng 4/2015 là 441 trường hợp).

Bên cạnh đó, ông Lanh tham mưu thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện không đầy đủ, thiếu chặt chẽ (chưa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục công lập); tham mưu bổ nhiệm 32 phó hiệu trưởng không có quy hoạch, UBND huyện bổ nhiệm thừa 27 trường hợp so với quy định.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm