Kỷ luật Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy cắt ghép chữ ký lãnh đạo

Sử dụng chữ ký của Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ký trước đó để cắt ghép, phô tô, cho số giả, lùi thời gian và đóng dấu vào văn bản nhằm hợp thức hóa một trường hợp đảng viên đi nước ngoài, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang bị kỷ luật.

UBKT Tỉnh ủy Tiền Giang mới quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Hồ Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ông Trương Hồ Phong đã sử dụng chữ ký của Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ký trước đó để cắt ghép, phô tô, cho số giả, lùi thời gian và đóng dấu vào văn bản nhằm hợp thức hóa một trường hợp đảng viên đi nước ngoài khi chưa có ý kiến của Thường trực Đảng ủy Khối theo quy định.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm