Lâm Đồng: Xử lý nghiêm cán bộ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ quá hạn; xử lý nghiêm đơn vị, cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định.
Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng.
Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến nộp từ cổng dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân và doanh nghiệp, giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ quá hạn; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng nhiều hồ sơ trực tuyến bị chậm tiếp nhận giải quyết hoặc không được tiếp nhận. 100% hồ sơ thủ tục hành chính chậm, muộn phải thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo quy định; phải thao tác đúng trên hệ thống khi giải quyết TTHC, chấm dứt việc tạm dừng hồ sơ chưa đúng quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Bộ phận Một cửa các cấp thường xuyên kiểm tra mục “Chờ tiếp nhận online” và tiếp nhận ngay đối với hồ sơ đủ điều kiện giải quyết; từ chối tiếp nhận đối với hồ sơ không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ khi thiếu thành phần hồ sơ.

Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đọc thêm