Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ

(PLVN) - Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn - Hà Nội).
Đoàn đại biểu Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Đoàn đại biểu Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Đoàn đại biểu Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Đoàn đại biểu Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Đoàn đại biểu Thành uỷ, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Đoàn đại biểu Thành uỷ, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Đoàn đại biểu Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Đoàn đại biểu Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Đọc thêm