Lào Cai tuyển dụng công chức chưa đúng quy định

(PLO) - Lào Cai có 6 cơ quan, đơn vị còn sử dụng 34 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Theo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lào Cai từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2016 do Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành, đến thời điểm thanh tra, Lào Cai có 6 cơ quan, đơn vị còn sử dụng 34 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Kết luận thanh tra cho thấy, về cơ bản, công tác quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật. Số lượng biên chế công chức được UBND tỉnh Lào Cai thực hiện trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao.

Công tác tinh giản biên chế công chức được triển khai thực hiện, trong giai đoạn thanh tra đã tinh giản được 40 trường hợp. Tuy nhiên, số lượng công chức tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trong giai đoạn thanh tra chưa đảm bảo tỷ lệ theo Đề án đã được phê duyệt… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm