Long An quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Sau hơn 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng CNH, HĐH gắn với đô thị hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đại hội xác định 17 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,2-10%; Cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm - Thủy sản, CN-XD, Thương mại - Dịch vụ đến năm 2025 lần lượt chiếm 10% - 60,5% - 29,5% trong cơ cấu GRDP; Sản lượng lúa bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt từ 2.500.000 - 2.600.000 tấn/năm, trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt từ 70-75% tổng sản lượng; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115-120 triệu đồng; Tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt bình quân 31-33%...

Long An quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An Đại hội xác định 17 chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba chương trình đột phá bao gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh. Ba công trình trọng điểm bao gồm: Hoàn thiện Đường Vành đai thành phố Tân An; Đường tỉnh 830E(đoạn từ nút giao cao tốc đến Đường tỉnh 830); Đường tỉnh 827E (đoạn từ TP Hồ Chí Minh đến sông Vàm Cỏ Đông).

Sáu nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

1. Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

2. Phát triển văn hóa-xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

3. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của thống chính trị, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

5. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế XHCN.

6. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; tập trung thực hiện có hiệu quả NQTW 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Long An quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2
 BCH Đảng bộ tỉnh Long An khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí(khuyết 01 đồng chí); trong đó cán bộ trẻ: 05 đồng chí, chiếm tỷ lệ 9,61%, cán bộ nữ: 05 đồng chí chiếm tỷ lệ 9,61%. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 bày tỏ sự quyết tâm, trong nhiệm kỳ mới sẽ kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lối sốn, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra, cũng như cụ thể hoá Nghị quyết XIII của Đảng vào thực tiễn địa phương. Xây dựng tỉnh Long An ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, giữ vững vị trí dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long và phát triển khá của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xứng đáng là niềm tin tưởng Đại hội đã giao phó. 

Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thấu suốt những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong các báo cáo và Nghị quyết.

"Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh" - Bí thư Tỉnh uỷ Long An khẳng định và nhấn mạnh, Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm