Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hạ Long phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hạ Long (Quảng Ninh) không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo trong các hoạt động, phong trào, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân; củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Công trình “tuyến đường kiểu mẫu” xã Sơn Dương chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Công trình “tuyến đường kiểu mẫu” xã Sơn Dương chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phong trào tiêu biểu nhất trong nhiệm kỳ qua (2019-2024) là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giảm nghèo bền vững. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) các cấp trong TP Hạ Long đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, công trình, bàn giao mặt bằng để triển khai nhiều công trình, dự án, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật …

Trong 5 năm, UB MTTQ các cấp của thành phố đã vận động trên 2.000 hộ dân hiến trên 30.000m2 đất. Nhờ đó, các công trình, dự án bảo đảm tiến độ; nhiều con đường được nối dài, mở rộng; nhiều công trình phục vụ an sinh xã hội được sửa chữa, xây mới trị giá trên 500 tỷ đồng, là địa phương tiêu biểu đầu tư các tuyến đường giao thông liên vùng, liên xã, thôn, tạo tính kết nối liên thông đồng bộ giữa các xã, phường trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các địa phương đã có nhiều mô hình hay, hiệu quả như: mô hình “tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay hành động xây dựng thành phố Hạ Long sáng, xanh, sạch, đẹp và không rác thải”, mô hình “Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Dao” …

Công trình nước sạch cho người dân xã Đồng Sơn, TP Hạ Long.
Công trình nước sạch cho người dân xã Đồng Sơn, TP Hạ Long.

Sau sáp nhập TP Hạ Long với huyện Hoành Bồ tháng 12/2029, Thành phố có 686 hộ nghèo, 1.344 hộ cận nghèo. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ Thành phố đã kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia góp công, góp của để xóa toàn bộ nhà ở tạm, nhà dột nát.

260 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có khó khăn được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở với số tiền trên 13 tỷ đồng; hàng trăm mô hình phát triển kinh tế cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, Năm 2022, Thành phố được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng ghi công, công nhận địa phương hoàn thành việc xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, xóa nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Cuối năm 2023, Hạ Long không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh.

Cùng với việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, MTTQ TP Hạ Long còn phát động ủng hộ đồng bào miền Trung; giúp huyện Bình Liêu xây mới 86 nhà đại đoàn kết; ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng…

Nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được sửa chữa, xây mới nhà ở, trên địa bàn TP Hạ Long.
Nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được sửa chữa, xây mới nhà ở, trên địa bàn TP Hạ Long.

Trong giai đoạn phòng, chống đại dịch COVID-19, MTTQ các cấp trong Thành phố đã vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch; huy động nguồn lực, hỗ trợ, khắc phục hậu quả, giữ vững địa bàn, hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép” đề ra. Thành phố đã thành lập 5.625 tổ “Liên gia” tự quản, là địa phương đi đầu toàn tỉnh trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin và ủng hộ Quỹ phòng chống dịch với số tiền gần 4,2 tỷ đồng, hỗ trợ 17.283 bộ kít test nhanh.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” gắn với thực hiện Chuyển đổi số toàn diện được MTTQ các cấp của thành phố triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đã xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả 243/243 tổ công nghệ số cộng đồng.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, MTTQ thành phố đã phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh các phong trào bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 243/243 thôn, khu phố đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đã tạo sự gắn kết, sẻ chia trong từng cộng đồng dân cư và tạo nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thành phố. Đến hết năm 2023, Thành phố có 21/21 phường chuẩn văn minh đô thị; 9/12 xã chuẩn văn hóa nông thôn mới; thôn, khu văn hóa đạt 96,7%.

Ngoài ra, MTTQ các cấp của thành phố còn tích cực phối hợp, tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng triển khai trồng cây gỗ lớn, trồng cây bản địa, nhất là đồng bào dân tộc trên địa bàn các xã. Việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã khơi dậy, phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân. Góp phần quan trọng vào việc huy động sức dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đời sống của Nhân dân ngày một nâng cao. Diện mạo khu vực nông thôn, miền núi và đô thị thay đổi rõ rệt.

Với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Đại hội điểm cấp huyện), người dân tin tưởng rằng, trong những năm tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp sức xây dựng thành phố Hạ Long “Kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”.

Đọc thêm