MB bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức mới đây, các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 11 Thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập) và 05 Thành viên BKS của MB đã được bầu và ra mắt Đại hội.
MB bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới

Sau khi hoàn tất thủ tục lựa chọn ứng viên và báo cáo Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định, MB đã trình ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 - 2029 thông qua số lượng và tiến hành công tác bầu cử.

Nhân sự HĐQT, BKS MB được bầu là các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, uy tín và có kinh nghiệm trong quản trị - điều hành doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản trị MB theo tiêu chuẩn cao, phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích cổ đông MB.

Việc lựa chọn cũng đảm bảo tính đa dạng về kinh nghiệm, độ tuổi, giới tính; tính độc lập, có tính kế thừa cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và văn hóa làm việc tại Ngân hàng.

Cơ cấu HĐQT gồm 11 Thành viên HĐQT (01 Thành viên độc lập). Trong đó có 4 thành viên kế thừa từ nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm: ông Lưu Trung Thái (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024) được ĐHĐCĐ bầu là Thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu cao nhất. Cùng ngày, ông Thái đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, và được HĐQT tín nhiệm bầu tiếp tục là Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ mới; bà Vũ Thị Hải Phượng (Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024), tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới. Ngoài ra còn 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới là: bà Vũ Thái Huyền và ông Lê Viết Hải.

7 gương mặt nhân sự mới tham gia vào HĐQT gồm: ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc; ông Vũ Thành Trung - Thành viên BĐH, cùng ngày, ông Trung đã được HĐQT bầu là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029; bà Nguyễn Thị Hải Lý - Trưởng Ban Đầu tư tài chính - Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông và Quân đội (Viettel), bà Lý được HĐQT bầu là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029; ông Phạm Doãn Cương; ông Vũ Xuân Nam; bà Hoàng Thị Thu Hiền

Thành viên độc lập HĐQT là ông Hoàng Văn Sâm.

Tại Đại hội cũng bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 05 Thành viên: Bà Lê Thị Lợi, bà Nguyễn Thị An Bình, bà Đỗ Thị Tuyết Mai, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà và ông Đỗ Văn Tiến

Ngoài ra, MB bổ nhiệm 02 Thành viên Ban điều hành là bà Nguyễn Thị Ngọc và bà Nguyễn Thị Thủy. Với kinh nghiệm quản trị trong nhiều năm, việc bổ sung 02 Thành viên BĐH mới sẽ củng cố hệ thống quản trị - điều hành, tăng cường khả năng thực thi Chiến lược của MB trong giai đoạn mới.

Được biết, giai đoạn 2024 - 2029, HĐQT MB kiên định mục tiêu chuyển đổi số để trở thành “Doanh nghiệp số, Tập đoàn Tài chính dẫn đầu”, ưu tiên xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững, củng cố chất lượng các mặt hoạt động, đầu tư nguồn lực, các nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, MB sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu Chiến lược giai đoạn 2022 - 2026, chú trọng xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp số, áp dụng triệt để, sáng tạo các phương pháp làm việc hiệu quả. Định vị MB thuộc Top 3 các chỉ số về hiệu quả và an toàn; các chỉ tiêu quy mô và lợi nhuận trước thuế phấn đấu cao hơn bình quân ngành.

Đọc thêm