Minh chứng cho sức mạnh nội lực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sự kiện 3 ngân hàng Việt Nam cấp tín dụng 1,8 tỷ USD cho dự án sân bay Long Thành vừa qua có ý nghĩa nhiều mặt. Đây là dự án đầu tiên được thu xếp hoàn toàn bằng nguồn vốn vay USD trung dài hạn từ các ngân hàng thương mại Việt Nam, với các điều kiện cạnh tranh hơn so với phương án vay vốn trực tiếp từ các định chế tài chính quốc tế.
3 ngân hàng Việt Nam cấp tín dụng 1,8 tỷ USD cho dự án sân bay Long Thành (Ảnh minh họa).
3 ngân hàng Việt Nam cấp tín dụng 1,8 tỷ USD cho dự án sân bay Long Thành (Ảnh minh họa).

Chứng kiến và phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, khoản tín dụng 1,8 tỷ USD cho một dự án lớn như Cảng Hàng không Long Thành là minh chứng rõ nét cho vị thế và sự lớn mạnh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc thu xếp vốn cho các dự án phức tạp và quy mô lớn.

Việc này cũng tạo tiền lệ mới tích cực giúp khuyến khích, phát huy sự chủ động của các nhà đầu tư trong nước, không phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian tới. Việc này đồng thời góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định để xây dựng, phát triển đất nước, như đánh giá của Thủ tướng.

Đất nước đang đầu tư phát triển và hiện đại hóa. Quá trình này cần huy động nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính. Thiếu tiền thì phải đi vay, đó là điều bình thường trong hoạt động kinh tế, từ mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp cho đến phạm vi quốc gia. Để Việt Nam phồn vinh, hùng cường, rõ ràng phải phát huy cả nội lực và ngoại lực. Trong đó, nội lực không chỉ là tiền vốn, mà còn là trí tuệ, tâm huyết, ý chí, quyết tâm của mỗi con người Việt Nam.

Văn kiện Đại hội XIII đã coi phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường là một trong những động lực quan trọng để phát triển đất nước hiện nay. Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước thực sự là vấn đề lớn. Cần khôi phục các dòng vốn đầu tư, kể cả đầu tư trực tiếp FDI và thu hút vốn trong dân.

Đảng và Nhà nước đã có chủ trương, khuyến khích việc hình thành, phát triển các tập đoàn kinh tế lớn, cả DN nhà nước và DN tư nhân. Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Nghị quyết số 41-NQ/TW) đã xác định tầm quan trọng của nguồn vốn đầu tư từ các tập đoàn kinh tế, TCty nhà nước, các DN tư nhân vừa và lớn để tạo động lực dẫn dắt, lan tỏa. Sự kiện vừa qua là một minh chứng cho tinh thần tự lực, tự cường.

Đọc thêm