Thời tiết các khu vực trong cả nước 10 ngày cuối tháng 7

Nhìn chung các khu vực trong cả nước cuối tháng 7 được dự báo phổ biến mưa rào và rải rác có giông vào chiều tối và đêm; ngày nắng, có nơi nắng nóng, Trung bộ một số ngày nắng nóng đặc biệt  gay gắt. Hà Nội trừ ngày 25 -26/7, những ngày còn lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, phía Tây Bắc Bộ từ hôm nay, 22/7, đến ngày 26/7 đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông; từ đêm 25/7 mưa giảm dần, sau có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Ngày 27 - 31/7, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Phía giông Bắc Bộ đêm và sáng nay có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực giông bằng có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Ngày 23 đến ngày 25/7, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Đêm 25 đến ngày 26/7, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. 

Ngày 27 - 31/7, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ hôm nay cho đến ngày 23/7 chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Ngày 24 - 31/7, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay đến ngày 23/7, phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, từ ngày 23/7 có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng nóng. 

Ngày 24 - 30/7, phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; phía nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. 

Tây Nguyên hôm nay đến ngày 31/7, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, riêng chiều tối và đêm 24 đến 25 và 29/7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ hôm nay đến ngày 31/7, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, riêng chiều tối và đêm 24 - 25/7 và 29/7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Ngày 23 - 25/7, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ đêm 25 đến ngày 26/7, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. 

Ngày 27 - 31/7, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm