Một cá nhân không quy hoạch quá 3 chức danh cùng cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Quy định số 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương cũng hướng dẫn một số nội dung cụ thể của công tác quy hoạch cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai kết luận Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai kết luận Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 25/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 50-QĐ/TƯ ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về công tác quy hoạch cán bộ và xin ý kiến về dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung công tác quy hoạch cán bộ.

Theo Quy định số 50, công tác quy hoạch cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời gắn kết chặt chẽ với các khâu khác trong công tác cán bộ.

Quy định của Bộ Chính trị cũng yêu cầu phải rà soát, đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, thực hiện phương châm quy hoạch “động” và “mở”. Hằng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Quy định cũng nêu rõ, chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ; một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh cùng cấp; không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Một cá nhân không quy hoạch quá 3 chức danh cùng cấp ảnh 1

Điểm cầu của Hội nghị tại Quảng Trị.

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn, không vượt qua Quy định số 50-QĐ/TƯ, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp thực hiện quy định này.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm rõ hơn về một số vấn đề như: công tác quy hoạch đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thẩm quyền phê duyệt; những kiến nghị trong rà soát, đảm bảo sự đồng bộ giữa Quy định 50 với một số văn bản của Trung ương liên quan đến công tác cán bộ; quy định về chức danh tương đương; về các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch; vấn đề phát hiện, lựa chọn, bố trí, sắp xếp đối với những cán bộ trẻ, có năng lực nổi trội…

Bà Trương Thị Mai cho biết, năm 2022, Bộ Chính trị sẽ ban hành tiếp một số quy định mới nhằm hoàn thiện công tác cán bộ theo quy trình đồng bộ, thống nhất theo hướng các khâu công tác cán bộ đều là quy định để thực hiện thống nhất. Đặc biệt, Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiến cử, đề cử cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương để tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức cán bộ, tất cả cùng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm