Nhà xuất bản Tư pháp tuyển viên chức loạt vị trí

Nhà xuất bản Tư pháp (Bộ Tư pháp) đang tuyển dụng 9 viên chức cho loạt vị trí: Biên tập viên, chế bản, văn thư, thủ kho, phát hành... Thời gian đăng ký dự tuyển đến hết ngày 5/3/2020.

Theo thông báo của Nhà xuất bản Tư pháp, các nhân sự ứng tuyển không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưõng, tôn giáo, cần đáp ứng đủ các điều kiện chung:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (các chứng chi tin học ứng dụng A, B, c có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản).

Bên cạnh đó, người đăng ký dự tuyển phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp. Cụ thể:

Vị trí biên tập viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên của một trong các chuyên ngành: luật, báo chí, xuất bản; Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Vị trí kế hoạch - chế bản: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên của một trong các chuyên ngành: luật, xuất bản, mỹ thuật; Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Vị trí văn thư: Có trình độ trung cấp trở lên của một trong các chuyên ngành: văn thư, luật, báo chí, xuất bản; Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 1 (Al) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Vị trí thủ kho: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, luật, quản trị văn phòng; Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 1 (Al) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Vị trí quản lý phát hành: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên của một trong các chuyên ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm, ngành marketing; Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Vị trí phát hành: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trỏ’ lên của một trong các chuyên ngành: luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm, ngành marketing; Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trìiứi độ tương đương bậc 1 (Al) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐ T ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Nhà xuất bản Tư pháp tuyển viên chức loạt vị trí ảnh 1
 

Hinh thức tuyển dụng là thi tuyển và xét tuyển, cụ thể:

Hình thức tuyển dụng đối với vị trí biên tập viên: Thi tuyển;

Hình thức tuyển dụng đối với vị trí thủ kho, văn thư, kế hoạch - chế bản, phát hành, quản lý phát hành: Xét tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trụ sở Nhà xuất bản Tư pháp, kèm theo các giấy tờ sau:

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thòi hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viẽn chức (nếu có) được cơ quan, tồ chức có thẩm quyền chứng thực.

Giấy xác nhận thòi gian công tác thực tế của cơ quan có thẩm quyền đối với trường họp vị trí việc làm cần yêu cầu về kinh nghiệm công tác.

4 ảnh màu 3x4cm (ảnh chụp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày đăng ký).

2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ đăng ký vào 1 vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổng họp - Hành chính Nhà xuất bản Tư pháp, số 35 phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (điện thoại: 024.62632072 hoặc 024.62632073).

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần đến hết ngày 5/3/2020.

Dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4/2020 tại Hà Nội.

Người không được đăng ký dự tuyển viên chức

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm