Nhiều cán bộ, công chức, viên chức huyện Sóc Sơn bị xử lý kỷ luật

(PLVN) - Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay, 7/1, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh cho biết, năm 2019 có 51 cán bộ, công chức, viên chức của huyện bị xử lý kỷ luật.
Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh thông tin tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh thông tin tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, năm 2019, huyện có 19/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt, trong đó có một số chỉ tiêu đạt kết quả cao như thu nhập bình quân đầu người đạt 47,8 triệu đồng/người/năm, tăng 10,39% so với năm 2018, giảm 752 hộ thoát nghèo trong năm…. 

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng đã được tăng cường. Huyện đã kiểm tra toàn diện công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn 18 xã. 

Tổng số trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phát sinh năm 2019 là 231 trường hợp, trong đó đã xử lý 137 trường hợp, đạt 59,3%; còn 90 trường hợp chưa xử lý, bằng 40,7%. 

Huyện cũng đã tập trung thực hiện xử lý công trình vi phạm theo kết luận của Thanh tra TP về quản lý đất rừng và đất công, đất nông nghiệp tại xã Phú Minh và Phú Cường. 

Công tác xây dựng chính quyền, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được huyện đẩy mạnh. Năm 2019, huyện đã triển khai 42 cuộc kiểm tra về kỷ cương hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra 32 đơn vị sự nghiệp trực thuộc về thực hiện phân cấp trong công tác tổ chức bộ máy. 

UBND huyện đã biểu dương khen thưởng và đề nghị TP khen thưởng đối với 332 tập thể, 2633 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động. 

Cũng trong năm qua, 51 cán bộ, công chức, viên chức của huyện bị xử lý kỷ luật, trong đó cấp huyện là 27 cán bộ, công chức (10 lãnh đạo, 17 công chức); cấp xã là 24 cán bộ công chức (13 lãnh đạo, 11 công chức). 

Huyện đã hoàn thành 8/10 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi gần 800 triệu vào ngân sách; tiến hành 4 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với chủ tịch các xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Liên quan đến việc xử lý vi phạm đất rừng trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh cho biết, huyện đã xử lý hơn 80 trường hợp; xem xét với 9 tổ chức đảng. Hiện nay, huyện đã hoàn tất công tác xử lý cán bộ và việc này được TP đánh giá nghiêm túc, đúng quy định.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn thừa nhận vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, đê điều còn tồn đọng trên địa bàn huyện còn chậm được xử lý, còn để phát sinh vi phạm mới chưa được kịp thời xử lý, xử lý chưa kiên quyết; việc xử lý các công trình vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra TP, công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình, dự án còn chậm. 

Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của huyện bị xử lý kỷ luật còn nhiều. 

Đọc thêm