Nhiều quy định mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 2/2024

0:00 / 0:00
0:00
Từ tháng 2 tới sẽ trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các trường, thay đổi quy chế xét tốt nghiệp THCS, không đào tạo đại học từ xa ngành sức khỏe và sư phạm…

Theo Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, từ 12/2, cơ sở đào tạo thực hiện chương trình đào tạo từ xa đối với những ngành đã có quyết định mở ngành đào tạo và đã tuyển sinh tối thiểu 3 khoá liên tục theo hình thức chính quy.

Đồng thời, không được đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Giáo viên được quyền chọn lựa sách giáo khoa (ảnh TL).

Về chương trình đào tạo từ xa và thời gian học tập, Điều 3 Quy chế quy định, với người học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để người học hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

Chương trình đào tạo từ xa phải được công khai với người học trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học; những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành và công bố trước khi áp dụng, không gây tác động bất lợi cho người học.

Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT quy định về điều kiện đạt các danh hiệu thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục.

Theo đó, từ 15/2, danh hiệu thi đua trong ngành gồm: Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT…

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng quy định cụ thể thẩm quyền đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, hướng dẫn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành giáo dục.

Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT nêu rõ, từ 12/2, Bộ GD&ĐT chính thức trao quyền quyết định chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT quy định hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục do Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, người đứng đầu các cơ sở giáo dục thành lập. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập 1 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Việc lựa chọn sách giáo khoa dựa trên các nguyên tắc: Lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục; Mỗi khối lớp lựa chọn 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện ở cơ sở giáo dục…

Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) ban hành tại Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 15/2. Theo đó, điều kiện xét tốt nghiệp THCS có nhiều điểm mới như:

Học sinh THCS nghỉ quá 45 buổi vẫn được tốt nghiệp (hiện tại, để tốt nghiệp THCS thì học sinh không được nghỉ học quá 45 buổi học ở năm học lớp 9); Bỏ xếp loại tốt nghiệp THCS, tổ chức xét tốt nghiệp THCS 2 lần/năm.

Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ 2 (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới (quy định hiện hành là các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS chỉ được xét tốt nghiệp 1 lần trong năm). Quy chế này áp dụng từ năm học 2024 - 2025.

Đọc thêm