Nhìn lại một năm thực hiện “Năm dân vận chính quyền”

(PLO) - Nhìn lại một năm thực hiện “Năm dân vận chính quyền” trên cả nước, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương (DVTW) Hà Ngọc Anh cho biết, từ chương trình này đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, đa số các cấp ủy, chính quyền đã thực sự quan tâm đến việc giải quyết, khiếu kiện, khiếu nại của người dân.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh

Quyết tâm rất lớn

Năm 2018 được Ban DVTW lấy chủ đề là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận, nỗ lực xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Xin ông cho biết rõ hơn lý do tại sao Ban DVTW lại lấy chủ đề này?

“Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ phải là công bộc của dân”, người cán bộ cần có tấm lòng với dân, xác định công việc của dân là công việc của mình. Ví dụ, tại quận 4 TP HCM, người dân đến làm thủ tục hành chính, theo quy định là ngày thứ tư hẹn trả hồ sơ nhưng hết giờ trưa không thấy người dân đến lấy thì người cán bộ điện thoại cho người dân. Nếu người dân ốm thì người cán bộ sẽ mang hồ sơ đến tận nhà cho người dân. Đấy là hành động thể hiện cái tâm đối với dân. Nhưng hiện nay tại một số địa phương người dân bức xúc với chính quyền là do cán bộ chính quyền quan liêu, hách dịch, cửa quyền quá, từ đó làm mất niềm tin của người dân”.

- Có nhiều cán bộ, công chức cũng như người dân đặt câu hỏi: “Tại sao phải làm Năm dân vận chính quyền ?”. Tôi cho biết, bởi vì công tác dân vận chính quyền được xác định là công tác của cả hệ thống chính trị. Ngay từ năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Công tác dân vận chính quyền cần đặt lên đầu tiên”, từ đó đến nay nước ta đã làm được nhiều việc.

Đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng khái quát 10 chữ thể hiện thông điệp của Chính phủ trong năm: “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”, qua đó thấy được quyết tâm rất lớn của Chính phủ.

Tuy nhiên, trên thực tế thì khiếu kiện của người dân vẫn còn rất nhiều và suy cho cùng vẫn là mối quan hệ giữa dân và chính quyền. Nếu cán bộ chính quyền thương dân, đồng cảm với khó khăn của dân, biết chăm lo cho dân, ứng xử tốt với dân thì người dân sẽ không bao giờ có chuyện khiếu kiện, khiếu nại một vấn đề gì.

Bởi thế, trong công tác dân vận năm 2018, chúng tôi xác định những vấn đề mà người dân bức xúc nhất để giải quyết. Trên cơ sở đó, Ban DVTW, Chính phủ lựa chọn 6 nội dung thực hiện “Năm dân vận chính quyền”.

Sáu nội dung đó là gì, thưa ông?

- Thứ nhất, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đảm bảo mọi chính sách, pháp luật được thực hiện hiệu quả.

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn. 

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ trực tuyến công; tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Năm 2018, Chính phủ đã thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về các bộ, ngành địa phương kiểm tra cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kiểm tra cắt giảm điều kiện kinh doanh. 

Thứ tư, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân.

Thứ năm, tổ chức tốt công tác tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng. 

Thứ sáu, phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

Nhiều cách làm sáng tạo

Như vậy, trong năm qua chúng ta đã đề ra khá nhiều nhiệm vụ cho công tác “Năm dân vận chính quyền”. Ông có thể cho biết về kết quả cũng như thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện?

- Trong năm 2018, Ban DVTW và Chính phủ thành lập ba tổ kiểm tra. Một đoàn do Trưởng ban DVTW Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đi kiểm tra tại các tỉnh Bắc Giang, Kiên Giang, Hòa Bình. Một đoàn do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn kiểm tra tại các tỉnh Phú Yên, An Giang. Một đoàn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân kiểm tra tại hai tỉnh Vĩnh phúc, Thái Bình và Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương.

Qua kiểm tra thấy đa số các cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực sự quan tâm đến công tác này. Nhận thức về công tác dân vận được chuyển biến rõ nét. Trước đây, người ta cứ nghĩ công tác dân vận là của Đảng, Mặt trận, đoàn thể, nhưng đến thời điểm này nhiều nơi đã xác định chính quyền cần làm dân vận. 

Cùng với đó, các địa phương và bộ, ngành đã bám sát vào chương trình với sáu nội dung đã được Chính phủ và Ban DVTW đề ra trong quá trình triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Ví dụ như tỉnh Bắc Giang mở một trang facebook để người dân có bức xúc gì thì có thể phản ánh ngay trên mạng xã hội này. Đến cuối ngày, lãnh đạo của địa phương tổng hợp lại, đồng thời chỉ đạo cán bộ cấp dưới giải quyết ngay bức xúc của từng người dân. 

Hay như tỉnh Hậu Giang, trong tháng 10/2018 đã chọn nội dung đối thoại với người dân. Trong ngày đối thoại đó, tất cả các đồng chí trưởng, phó phòng chuyên môn sẽ có mặt cùng Chủ tịch UBND huyện trả lời cho dân.

Nếu qua đối thoại, người dân chưa đồng ý thì Chủ tịch huyện sẽ là người cuối cùng trả lời... Riêng tỉnh Đồng Nai đã thành lập Ban Chỉ đạo Dân vận do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. 

Thông qua những cách làm thiết thực đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự ổn định, vụ việc tiêu cực giảm đi nhiều. Cùng với đó, khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động mặt trận đoàn thể, sự phối hợp của chính quyền chặt chẽ hơn nên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương.

Tuy nhiên, không phải tất cả các địa phương làm tốt. Vẫn có một số nơi triển khai còn hình thức, kể cả địa phương được đánh giá là tốt như Đà Nẵng thì vẫn có đơn vị nhận thức còn yếu, do vậy những vụ kiếu kiện tồn đọng từ năm này qua năm khác còn nhiều.

Nhiều địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt, có những vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nhưng các cấp chính quyền vẫn chưa vào cuộc – cái này được coi là tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Công tác kiểm tra giám sát đôn đốc tại các địa phương chưa thường xuyên...

Sẽ tìm ra giải pháp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Kết quả của “Năm dân vận chính quyền” 2018  đã cho thấy, công tác dân vận chính quyền góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Vậy trong năm 2019, Ban DVTW có tiếp tục triển khai “Năm vân vận chính quyền”?

- Trong năm 2019, dự kiến vào ngày 10/1 tới,  Ban DVTW và Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá Năm dân vận chính quyền. Từ đó để tiếp tục triển khai Năm dân vận chính quyền trong năm 2019. 

Năm nay, Ban DVTW sẽ lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm về tiếp tục thực hiện tốt sáu nội dung năm 2018 đã triển khai và đẩy mạnh giải quyết đơn thư tố cáo của công dân nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài. 

Cụ thể, Ban DVTW sẽ đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo cùng các văn bản liên quan cho người dân; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, chất lượng hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu chính quyền. 

Cùng với đó sẽ kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật còn chưa phù hợp; tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong việc xem xét, xử lý, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan có thẩm quyền chuyển đến.

Ban DVTW sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ kiểm tra 27 tỉnh, thành phố được đánh giá còn nhiều vụ việc khiếu kiện gây bức xúc trong nhân dân chưa giải quyết tốt. Bắt đầu từ quý I năm 2019 sẽ đi kiểm tra ngay. Phối hợp Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức ba hội nghị tại ba khu vực của cả nước trên cơ sở kiểm tra, đánh giá, tìm ra giải pháp làm tốt mảng khiếu nại, tố cáo.

Song song đó, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Ban Dân nguyện của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc  trước mỗi kỳ họp Quốc hội cùng ngồi lại xem xét tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư của người dân thế nào.

Xin cảm ơn ông!

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm