Những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước

73 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đến nay kinh tế-xã hội của đất nước đã có những phát triển vượt bậc. Hiện Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu thế giới, đời sống của người dân được nâng lên.
Những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước ảnh 1
Cùng chuyên mục

Đọc thêm