Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ ngày 5/4/2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ ngày 5/4/2021.

Chiều 24/7, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo danh sách đề cử, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021) tiếp tục được đề cử đề bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo chương trình kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV, ngày 26/7, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, trước khi tân Chủ tịch nước tuyên thệ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ban Đảng các khoá X, XI, XII và XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá XI, XII và XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV, XV.

Ông Nguyễn Xuân Phúc có gần 30 năm (từ 1979 đến 2006) công tác tại tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, trải qua các chức vụ: Chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Năm 2006, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Năm 2007, ông là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Năm 2011, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Phó Thủ tướng.

Tháng 4/2016, ông là Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 26/7/2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 5/4/2021, Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm