PC Quảng Ngãi sớm hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2020

(PLVN) - Tính đến hết tháng 5/2020, PC Quảng Ngãi đã thực hiện kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.578 vụ vi phạm sử dụng điện (VPSDĐ) đạt 112,7% kế hoạch và phát hiện, xử lý 70 vụ trộm cắp điện đạt 112,9% so với kế hoạch năm 2020 do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao.

PC Quảng Ngãi sớm hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2020

PC Quảng Ngãi sớm hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2020

Trên cở sở chỉ tiêu, kế hoạch trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) năm 2020 của EVNCPC giao, ngay từ đầu năm, Phòng KTGSMBĐ đã xây dựng kế hoạch trong toàn Công ty và tham mưu cho lãnh đạo PC Quảng Ngãi giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng Điện lực để căn cứ thực hiện; Đồng thời tham mưu phát động thi đua, khen thưởng trong công tác kiểm tra sử dụng điện (KTSDĐ) nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty đề ra và do EVNCPC giao trong năm 2020.

Mặt khác, trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, Phòng KTGSMBĐ tham mưu tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất theo chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) tại các Điện lực trực thuộc. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình giải quyết cấp điện, quản lý hợp đồng, thu nợ tiền điện và chấn chỉnh trong công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng,… đảm bảo công tác KD&DVKH được thực hiện theo đúng quy định.

Kết quả trong 5 tháng đầu năm 2020, toàn Công ty đã tổ chức 40.497 lượt kiểm tra (trong đó: 816 lượt kiểm tra đêm, 39.681 lượt kiểm tra ngày); phát hiện 1.578 vụ VPSDĐ (trong đó:  559 vụ vi phạm giá điện, 963 vụ vi phạm khác và 70 vụ trộm cắp điện), với tổng số tiền thu được hơn 337 triệu đồng.

Về số vụ trộm cắp điện phát hiện, xử lý 70 vụ, sản lượng bồi thường là 16.547 kWh tương ứng với số tiền bồi thường hơn 51 triệu đồng, đã chuyển 06 hồ sơ sang cơ quan thẩm quyền (CQTQ) để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực. CQTQ ra quyết định xử phạt 05 vụ cảnh cáo, 01 vụ phạt tiền với số tiền 7,5 triệu đồng.

Trong thời gian đến, PC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục duy trì những giải pháp đã thực hiện, kiểm soát, quản lý chặt chẽ công tác quản lý hệ thống đo đếm bán điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phòng ngừa, hạn chế các trường hợp VPSDĐ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm