Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội

(PLVN) - Sáng qua 3/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, tỉnh Sơn La đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xây dựng các chính sách phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội nhằm đảm bảo sự hài hòa trong phân phối lợi ích do tăng trưởng kinh tế đem lại; đánh giá sơ kết, tổng kết thực tiễn và lý luận trong xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng miền núi, dân tộc…

Ghi nhận Sơn La đã vận dụng sáng tạo những định hướng lớn nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, Sơn La đã thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bước được cải thiện. Công tác cải cách hành chính được tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo quyết liệt với tinh thần quyết tâm cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; quốc phòng - an ninh bảo đảm...

Ngoài ra, Sơn La đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc; thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với tình hình địa phương, đạt kết quả bước đầu.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Điều chỉnh quy hoạch đất đai còn tùy tiện

Điều chỉnh quy hoạch đất đai còn tùy tiện

(PLVN) - Theo Chủ tịch Quốc hội, tới đây cần bổ sung đánh giá kỹ lưỡng hơn về việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn trước, nhất là những tồn tại, hạn chế, để khắc phục như việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, có lúc còn tùy tiện.

Đọc thêm