Phổ biến nội dung của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị

(PLVN) -Thông qua hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ công tác trong lĩnh vực pháp luật hiểu rõ hơn những kiến thức mới, giá trị sâu sắc về quyền con người...

Phổ biến nội dung của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị

Ngày 30/11, Sở Tư pháp Thanh Hoá tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và các văn bản pháp luật liên quan cho gần 700 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; thành viên của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; giảng viên dạy các môn pháp luật và giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; các trợ giúp viên và phóng viên trên địa bàn tỉnh.

Phổ biến nội dung của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị ảnh 1
 PGS.TS Vũ Công Giao, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội phổ biến các nội dung về quyền con người.

Các đại biểu được nghe PGS.TS Vũ Công Giao, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên gia cao cấp về quyền con người phổ biến một số nội dung về quyền dân sự, quyền chính trị quy định trong Hiến pháp năm 2013, như: Quyền sống; quyền bất khả xâm phạm và thân thể; quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư; quyền đối với nơi ở; quyền tự do đi lại, cư trú; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình; quyền bình đẳng giữa nam và nữ; quyền bầu cử, ứng cử; quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội; quyền được trưng cầu ý dân; quyền khiếu nại, tố cáo của công dân; quyền suy đoán vô tội....

Thông qua hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ công tác trong lĩnh vực pháp luật hiểu rõ hơn những kiến thức mới, giá trị sâu sắc về quyền con người cũng như những quy định của pháp luật Việt Nam về quyền dân sự chính trị để vận dụng trong quá trình công tác và phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm