Phú Thọ: Ngành Ngân hàng sát cánh cùng người dân, doanh nghiệp vượt khó thời Covid -19

(PLVN) - Các Chi nhánh NHTM ở Phú Thọ bước đầu đã hỗ trợ cho 166 khách hàng, với dư nợ 785 tỷ đồng, chiếm 1,2%/tổng dư nợ trên địa bàn, số lãi được miễn giảm là 761 triệu đồng.

Các ngân hàng đảm bảo hoạt động liên tục, đáp ứng giao dịch của người dân và doanh nghiệp.

Các ngân hàng đảm bảo hoạt động liên tục, đáp ứng giao dịch của người dân và doanh nghiệp.

Dịch COVID-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế- xã hội. Bám sát Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và NHNN Việt Nam về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ chủ động ra nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến  NH, TCTD trên địa bàn; xây dựng Kế hoạch số 03/KH-PTH2 nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ngay từ đầu tháng 3/2020.

Ngoài ra các NH, TCTD trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đã chủ động quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CB, CNVCLĐ nâng cao nhận thức và tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng, chuẩn bị và triển khai các phương án, kịch bản tại đơn vị để sẵn sàng ứng phó với dịch trong mọi tình huống.

Cụ thể, các Chi nhánh NHTM ở Phú Thọ đã chủ động, tích cực áp dụng ngay giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho một số DN và hộ SXKD bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Kết quả  bước đầu đến 15/3/2020 đã hỗ trợ cho 166 khách hàng, với dư nợ 785 tỷ đồng, chiếm 1,2%/tổng dư nợ trên địa bàn, số lãi được miễn giảm là 761 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các NH, TCTD trên địa bàn đều đã rà soát có những phân tích, đánh giá thiệt hại, đưa ra những con số thống kê và những giải pháp cụ thể hỗ trợ thể hiện sự chủ động đồng hành chia sẻ của ngành Ngân hàng đối với người dân, DN.  

 Phú Thọ: Ngành Ngân hàng sát cánh cùng người dân, doanh nghiệp vượt khó thời Covid -19 ảnh 1

Ngành ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Đồng thời thực hiện mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 6%/năm xuống còn 5,5%/năm, Quỹ TDND và tổ chức tài chính vi mô giảm từ 7%/năm xuống 6,5%, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn vượt qua đại dịch.

Để  tiếp tục đồng hành cùng DN và người dân, NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị ngành Ngân hàng trên địa bàn, tạo sự quyết tâm, đồng thuận, thống nhất cao trong hành động: Tiếp tục bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của NH cấp trên để cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của NHNN Việt Nam quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19;

Đối với những khách hàng quan hệ tín dụng với nhiều NH, các NH, TCTD cần có sự thống nhất việc hỗ trợ khách hàng để thực hiện đồng bộ và tạo đồng thuận từ NH đến DN. Các giải pháp hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách vay vốn vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19…

Cùng với chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng của khách hàng đang vay vốn do dịch COVID-19 để có giải pháp hỗ trợ; các NH, TCTD trên địa bàn cũng cần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quảng bá và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan; tăng cường các hoạt động online trong thực hiện các thủ tục giao dịch tiền tệ, tín dụng, cắt giảm các thủ tục không cần thiết để hạn chế khách hàng đi lại và đến trực tiếp ngân hàng để giao dịch.

Ngoài ra, các NH, TCTD vẫn phải đáp ứng các yêu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng thiết yếu của người dân đặc biệt là đảm bảo sự hoạt động liên tục của các hoạt động dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ATM.

Để hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt kết quả cao và ngày càng hỗ trợ tốt hơn việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành ngân hàng cũng mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền trong tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ cho các NH, TCTD trên địa bàn trong công tác huy động vốn; phối hợp triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu tiên nhất là các chương trình tín dụng phục vụ phát triển lĩnh vực thế mạnh của tỉnh; chỉ đạo các các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương, phối hợp với ngành Ngân hàng trong việc tuyên truyền, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, theo dõi diễn biến và ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo quy định.

Cùng chuyên mục
Dẫn đầu về kinh doanh, Bảo hiểm PVI cũng đi đầu về phòng chống dịch Covid-19

Bảo hiểm PVI: Dẫn đầu thị trường trên mọi chỉ tiêu tài chính

(PLVN) -Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thị phần của Bảo hiểm PVI 6 tháng đầu năm 2021 là 15,4%, đứng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, vượt Bảo Việt ở vị trí thứ hai với 15,3% thị phần. Đây là quý thứ 2 liên tiếp, Bảo hiểm PVI dẫn đầu thị trường về thị phần.

Đọc thêm