Quảng Ninh thông qua 14 nghị quyết quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chiều 19/4, Sau một ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã hoàn thành chương trình đề ra và thông qua 14 nghị quyết quan trọng.
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Tại kỳ họp, trên cơ sở gợi ý của Đoàn Chủ tọa, các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế…

Với tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, từ các báo cáo, tờ trình, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn, có trọng tâm; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào các quyết sách tại kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 14 nghị quyết với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh dự họp.

14 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này là những vấn đề rất quan trọng, cần thiết, bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh. Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, điều hành thu - chi ngân sách, nhất là đầu tư công, cũng như quyết định một số chính sách an sinh xã hội, điều chỉnh biên chế công chức đã giao.

Các nghị quyết cũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư công, xây dựng, đô thị, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đọc thêm