Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. (Ảnh: baogiaothong.vn)
Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. (Ảnh: baogiaothong.vn)

Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Nghị định 41/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 65/2016/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1, Điều 2 Nghị định 138/2018/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 70/2022/NĐ-CP) về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Theo quy định mới, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe bao gồm: Đơn đề nghị theo mẫu quy định; bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính); chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính); 1 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 6 tháng.

Trường hợp bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

Nghị định 41/2024/NĐ-CP nêu rõ, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe lần đầu lập 1 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến cơ sở đào tạo lái xe. Cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, bảo đảm các điều kiện đối với người tham dự tập huấn theo quy định và tổ chức tập huấn theo chương trình tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu cho người khác sử dụng

Nghị định 41/2024/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe bị thu hồi như: Có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; cấp cho người không đủ một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 Nghị định 65/2016/NĐ-CP; do cơ quan hoặc người không có thẩm quyền cấp; bị tẩy xóa, sửa chữa; cho cơ sở đào tạo khác thuê, mượn để sử dụng nhưng không tham gia giảng dạy; hoặc cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn để sử dụng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi, thông báo đến các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền. Người được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe phải nộp lại giấy chứng nhận cho cơ quan cấp, đồng thời dừng tham gia giảng dạy ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm.

Nghị định 41/2024/NĐ-CP cũng sửa đổi Điều 10 Nghị định 65/2016/NĐ-CP (được sửa đổi tại điểm a, điểm b khoản 7 Điều 1 Nghị định 138/2018/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 70/2022/NĐ-CP) quy định về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Theo đó, Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng hoặc có sự thay đổi về nội dung như sau: Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hỏng bao gồm các thành phần quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 9 của Nghị định 65/2016/NĐ-CP.

Nghị định 41/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

Đọc thêm