Ra mắt Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật và trang thông tin điện tử phapluatmedia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (18/1/2022), Báo Pháp luật Việt Nam ra mắt trang tin phapluatmedia.vn và Trung tâm Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật, hai nền tảng góp phần đa dạng hệ sinh thái Báo Pháp luật Việt Nam trong thời đại 4.0.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổng Biên tập báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện nghi thức ra mắt Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật và trang thông tin điện tử phapluatmedia của báo Pháp luật Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổng Biên tập báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện nghi thức ra mắt Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật và trang thông tin điện tử phapluatmedia của báo Pháp luật Việt Nam.

Theo quyết định thành lập, Trung tâm Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật Báo Pháp luật Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng, phát triển mạng xã hội Cộng đồng pháp luật; nghiên cứu, phát triển dịch vụ truyền thông để phát triển các dịch vụ gia tăng trên mạng xã hội Cộng đồng pháp luật.

Nghiên cứu phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phát triển các ứng dụng kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật trên mạng internet. Quản trị mạng xã hội Cộng đồng pháp luật.

Nghiên cứu các giải pháp an ninh truyền thông, an toàn thông tin trong quá trình quản trị Mạng xã hội.

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức, sản xuất nội dung trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube... và trên trang mạng xã hội www.congdongphapluat.vn

Trung tâm có nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ, phối hợp về nội dung, kỹ thuật các nền tảng xã hội của tất cả các ấn phẩm, văn phòng đại diện của Báo Pháp luật Việt Nam.

Ra mắt Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật và trang thông tin điện tử phapluatmedia ảnh 1

Phó Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà công bố các quyết định thành lập Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật và trang thông tin điện tử phapluatmedia.

Quyết định thành lập Trang thông tin điện tử tổng hợp phapluatmedia.vn qui định Trang thông tin điện tử tổng hợp phapluatmedia.vn là một ấn phẩm điện tử của Báo Pháp luật Việt Nam.

Trang tin có chức năng tổ chức cập nhật và tổng hợp hoặc trích dẫn tin, bài đã được xuất bản trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí khác (nếu có văn bản đồng ý) liên quan đến việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và hoạt động tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Đăng tải các thông tin tổng hợp đúng qui định, góp phần vào mục tiêu chủng của Nhà nước về Chiến lược thông tin và công nghệ thông tin; góp phần gia tăng những thông tin bổ ích trên internet, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của công chúng internet.

Ra mắt Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật và trang thông tin điện tử phapluatmedia ảnh 2

Phó Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà cùng các nhân sự đại diện Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật và trang thông tin điện tử phapluatmedia.

Tổng Biên tập Đào Văn Hội khẳng định, Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật và trang thông tin điện tử phapluatmedia là những nền tảng làm phong phú thêm hệ sinh thái của Báo Pháp luật Việt Nam. Với sự ra đời của Trung tâm Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam là một trong những tờ báo đầu tiên có trang mạng xã hội để tạo sân chơi cho những người liên quan, quan tâm đến pháp luật trên mạng xã hội.

Tổng Biên tập báo Pháp luật Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cho lực lượng những người làm báo trẻ được giao nhiệm vụ vận hành Trang thông tin điện tử tổng hợp phapluatmedia.vn nỗ lực để xây dựng trang tin điện tử tổng hợp đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ. Từ đó dần hiện thực hóa nhiệm vụ xây dựng, phát triển kênh truyền hình pháp luật theo Đề án sẽ trình lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm