Sắp xếp các đơn vị hành chính: Cân nhắc thận trọng các yếu tố

(PLVN) - Hôm qua (6/3), Ủy ban Pháp luật (UBPL) của Quốc hội (QH) đã tổ chức hội nghị thẩm tra Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu dự và chủ trì hội nghị.

Hình minh họa

Hình minh họa

Trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Dự thảo sẽ giúp tổ chức hợp lý các ĐVHC các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; đảm bảo thể chế về ĐVHC; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, Dự thảo Nghị quyết gồm 3 chương và 18 điều. Theo đó, quy định về đối tượng áp dụng; căn cứ thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã; tiêu chuẩn của ĐVHC cấp huyện, cấp xã; áp dụng tiêu chuẩn về số ĐVHC trực thuộc của ĐVHC cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chuẩn của ĐVHC đô thị khi thực hiện sắp xếp; thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Cho ý kiến về Tờ trình Dự thảo Nghị quyết tại phiên họp, Thường trực UBPL cho rằng việc sắp xếp ĐVHC là công việc rất hệ trọng, liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định chính trị-xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là tâm tư, nguyện vọng của người dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ĐVHC thuộc diện sắp xếp.

Chính vì thế, Nghị quyết này sẽ là các quy định khung, có tính nguyên tắc nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp các ĐVHC chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho từng địa phương và báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định trong từng đề án cụ thể.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tán thành với ý kiến thẩm tra của Thường trực UBPL. Theo đó, năm 2019 cơ bản sắp xếp các đối tượng chưa đủ cả hai yếu tố là quy mô dân số và diện tích tự nhiên, tuy nhiên cũng cần cân nhắc thận trọng các yếu tố khác. Phó Chủ tịch QH cũng lưu ý, Tờ trình Dự thảo cần có một số quy định mang tính nguyên tắc, sau đó giao chi tiết cho Chính phủ, các đơn vị cụ thể; đề nghị cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo rà soát, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật văn bản của Dự thảo Nghị quyết. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm