Sở Tư pháp Hưng Yên cùng 6 đơn vị ký giao ước thi đua

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 21/2, Khối thi đua Nội chính tỉnh Hưng Yên (viết tắt là Khối thi đua), gồm 7 đơn vị: Thanh tra tỉnh, Trưởng Khối thi đua; Cục thi hành án dân sự tỉnh, Phó Trưởng Khối thi đua; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Sở Tư pháp; Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2024.
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Thu Yến).
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Thu Yến).

Phong trào thi đua có chủ đề: “Khối thi đua Nội chính đoàn kết, sáng tạo thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024”.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối thi đua đã thảo luận, thống nhất nội dung Bản giao ước và phát động phong trào thi đua Khối nội chính năm 2024 với nhiệm vụ trọng tâm được đề ra là: Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị trong khối căn cứ kế hoạch thi đua, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua của đơn vị mình với các nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Các đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và tỉnh phát động; tích cực phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề; đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức, phương thức tổ chức thiết thực, hiệu quả. Chủ động phát hiện gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh: Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các mặt công tác, các đơn vị trong Khối thi đua phải triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, duy trì thường xuyên, liên tục. Các hoạt động thi đua phải bảo đảm tính hiệu quả cao, tránh hình thức…

Cùng với đó, Khối thi đua phải xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động; xây dựng thang điểm, bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; việc lựa chọn điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua phải thực chất. Song song với thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và tỉnh phát động, các đơn vị chú trọng thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể cá nhân của ngành, lĩnh vực phụ trách.

Đọc thêm