Sở Tư pháp Tuyên Quang triển khai công tác tư pháp năm 2021

(PLVN) - Chiều ngày 18/01, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Bà Nguyễn Thị Thược - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các cá nhân, tập thể

Bà Nguyễn Thị Thược - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các cá nhân, tập thể

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, các sở, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang và cán bộ, công nhân viên Sở Tư pháp.

Năm 2020, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng từ thiên tai, sự thay đổi khí hậu và đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã tác động đến tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của cả nước nói chung và Tuyên Quang nói riêng. Làm phát sinh nhiều vấn đề pháp lý, đặt ra nhiều nhiệm vụ, khó khăn cho Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, từ sự định hướng từ Bộ Tư pháp; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh, Ngành Tư pháp Tuyên Quang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã trình UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình công tác tư pháp năm 2020 và 95 văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác tư pháp.

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2020 và 1820 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác tư pháp. Hoàn thành trước và đúng hạn 118 nhiệm vụ do UBND Tỉnh giao, 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 200 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Sở Tư pháp đã trình UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2020. Chủ trì, rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra 37 đề nghị xây dựng quyết định, hoàn thành thẩm định 3 đề nghị, 53 dự thảo, kiểm tra 39 văn bản, rà soát 176 văn bản, kiến nghị xử lý 29 nội dung vướng mắc.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, qua đó thực hiện hiệu quả, thiết thực công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Các tổ chức hòa giải tiếp tục được kiện toàn, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, số việc hòa giải được tăng cao, giảm được đáng kể thủ tục hành chính, tố tụng. Công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Sở Tư pháp Tuyên Quang được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chấm điểm, xếp hạng năm 2020, đạt 198,5/200 điểm. Đạt loại A (xuất sắc), dẫn đầu trên 63 tỉnh, thành phố. Sở Tư pháp tiếp tục được UBND Tỉnh xếp hạng thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và là năm thứ 6 liên tục dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành cấp tỉnh Tuyên Quang.

Sở Tư pháp Tuyên Quang triển khai công tác tư pháp năm 2021 ảnh 1
Ông Hoàng Việt Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đánh giá cao công tác của ngành Tư pháp đã đạt được trong những năm qua. Toàn Ngành đã chủ động, tích cực và đoàn kết, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp năm 2020.

Trong đó, công tác tổ chức, xây dựng ngành được thường xuyên quan tâm, rà soát, kiện toàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đặc biệt đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, điều hành và lĩnh vực công tác nghiệp vụ của ngành như: Công tác lý lịch tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hộ tịch, quốc tịch, công chứng, chứng thực. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức được tiếp cận thông tin một cách kịp thời, đầy đủ.

Với kết quả đó, các ngành, các cấp đã đề nghị khen thưởng đối với tập thể Sở Tư pháp Tuyên Quang. Sở Tư pháp cũng đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, có 145 lượt tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành tư pháp được động viên khen thưởng kịp thời

Cũng trong dịp này, Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 10 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong việc góp phần tôn tạo, bảo vệ Khu di tích lịch sử của Bộ Tư pháp; tặng bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen cho 06 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010 – 2020./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm