Tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tinh thần trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng TANDTC, Ban Cán sự Đảng VKSNDTC do Ban Nội chính Trung ương tổ chức hôm qua (31/3).

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhiều vụ án “nhạy cảm” được tập trung chỉ đạo điều tra

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (Ban Chỉ đạo) khẳng định, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng VKSNDTC, Ban Cán sự Đảng TANDTC đã rất trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhiều vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực được cho là “nhạy cảm” đã được tập trung chỉ đạo điều tra, đi sâu làm rõ bản chất; xử lý nghiêm minh, cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và đã nghỉ hưu, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Bốn cơ quan đã phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc có liên quan đến chính trị, đối ngoại; những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, dân tộc; khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; các vụ việc tụ tập đông người, biểu tình, gây rối, nhằm âm mưu gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch... góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Qua 7 năm thực hiện Quy chế, các cơ quan đã phối hợp nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ ban hành gần 200 nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư lưu ý vẫn còn những hạn chế, nhất là công tác phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc còn chậm so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo; có lúc, có việc, công tác phối hợp vẫn chưa thực sự nhịp nhàng, có biểu hiện “quyền anh, quyền tôi”; có vụ, việc chậm được hướng dẫn, chỉ đạo xử lý hoặc hướng dẫn thiếu thống nhất, gây khó khăn, kéo dài trong xử lý một số vụ án, vụ việc ở địa phương…

Xử lý nghiêm những vi phạm có tính chất thách thức pháp luật

Nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính vừa qua: “Các cơ quan trong khối nội chính phải thực sự đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp rất chặt chẽ, rất nhịp nhàng và thống nhất với nhau; trong thực thi nhiệm vụ, phải gương mẫu, rất công tâm, khách quan…; đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là tư tưởng, quan điểm chỉ đạo quan trọng cho công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính nói chung và giữa bốn cơ quan nói riêng, đề nghị các cơ quan tiếp tục quán triệt thực hiện thật tốt.

Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong công tác nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp; các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trước mắt cần tập trung phối hợp nghiên cứu, xây dựng Đề án về chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Đề án về mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; Đề án về kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Cùng với đó, các cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp, tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên tinh thần “Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ… Rõ đến đâu xử lý đến đó”; và “không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào”.

Ông Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh và kịp thời. Dẫn chứng ba vụ việc xử lý vừa qua có tác dụng xã hội tốt, như vụ xử lý nhóm “báo sạch”, vụ bà Nguyễn Phương Hằng và mới đây là vụ thao túng thị trường chứng khoán, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, đây là ba vụ sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chúng ta đã có cách xử lý nghiêm minh, kịp thời và cần làm tốt trong thời gian tới.

Nhiệm vụ tiếp theo được Thường trực Ban Bí thư lưu ý đối với 4 cơ quan đó là chủ động phối hợp, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp... không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ.

Các cơ quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… Xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan nội chính, tư pháp trong sạch, liêm chính, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước…

Các cơ quan kịp thời phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc có tính đột phá mạnh mẽ, quyết liệt, tạo bước tiến mới trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, không để oan sai, không để lọt tội phạm; xử lý kịp thời, đồng bộ vừa nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm