Tập trung xử lý vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các cơ quan sẽ tập trung lực lượng để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng - Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời cử tri.

Vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank là một trong những vụ án gây hậu quả nghiêm trọng được xét xử trong năm 2020.

Vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank là một trong những vụ án gây hậu quả nghiêm trọng được xét xử trong năm 2020.

Bước đầu khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

Ông Đoàn Hồng Phong - Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký văn bản giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Trong đó, trả lời cử tri xung quanh việc phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, gây hậu quả nghiêm trọng, ông Phong khẳng định, với quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước cùng sự tham gia của toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Điều đó thể hiện ở các biện pháp phòng ngừa đã làm giảm thiểu nguy cơ phát sinh các vụ việc tham nhũng. Công tác phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tham nhũng, đặc biệt các vụ tham nhũng lớn và những người có hành vi tham nhũng giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước được quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: Các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm lớn từ tài sản nhà nước…

“Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạo hàng loạt các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, nhiều vụ án tồn đọng từ những năm trước đã được giải quyết. Số vụ án khởi tố mới năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng không ngừng được cải thiện ở địa phương, giảm dần số địa phương không có án tham nhũng khởi tố mới, bước đầu khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” - Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay.

Bên cạnh đó, công tác thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng ngày càng được thực hiện triệt để và hiệu quả hơn; tỷ lệ thu hồi năm sau cao hơn năm trước. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được đẩy mạnh thực hiện. Vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí và nhân dân trong phòng chống tham nhũng được đề cao, nhất là vai trò giám sát và phản biện xã hội. Nhiều vụ việc sai phạm, tham nhũng được phát hiện, xử lý qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng.

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo đảm “không thể tham nhũng”

Trong thời gian tới, theo ông Đoàn Hồng Phong, sẽ đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, tiếp tục hoàn thiện Luật Thanh tra (sửa đổi); Đề án về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (đang lấy ý kiến); Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; rà soát, đề xuất bổ sung chương trình công tác của Chính phủ để triển khai nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung các luật và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo đảm “không thể tham nhũng”.

Đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; chống tham nhũng trong nội bộ các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Các cơ quan sẽ tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. “Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm… Tập trung lực lượng để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng” - Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời cử tri.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm