Thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Bạn đọc Nguyễn Hoàng Mai ở Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội: hỏi: Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án dân sự không, thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án như thế nào?

Thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại

Trả lời:

Điều 43 Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 01 năm 2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định: Thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án

1. Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

2. Khi thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

Điều 44 quy định về thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án

Cùng chuyên mục

Đọc thêm